Start

Ekosystemtjänster

för stora som små

VÅRA SPECIALITETER

Företagsbikupor Leasa bin bikupa av oss

Ekosystemtjänster


Bikupor åt företag och organisationer


Leasing av bikupa

Honung


Nyslungad honung (Flytande)

Traditonell honung (Bredbar)

RAW honung/Naturligt kristalliserad/Gammeldags honung


75 kr/ 250 g

Kakhonung


Direkt från kupan, en riktig delikatess


från 350 kr/ kg

unsplash